lørdag 16. august 2008

Litt mer om meg/A bit more about me.

Her er jeg etter en dag på
stranden på Kanariøyene:
Here I am after being on the
beach at Gran Canaria:

Jeg er gift med Trond, har 3 barn
I am married to Trond, have 3 children

Linn Helen (22) og/and Katrine (20)

og/and Stian (16)

Vi bor i Bergen og trives her:
We live in Bergen and like it here:

Min aller største hobby er quilting,
for tiden mest stitchery og applikasjon.
I denne bloggen vil jeg først og
fremst skrive og vise bilder av
quilte-arbeidene mine, men det kan
dukke opp andre ting også :)

My biggest hobby is quilting,
for the time being mostly stitchery
and application.
In this blog I will mainly write and show
pictures of my quilting, but some other
things might show up as well :)


1 kommentar:

Gudveig HN sa...

Nå fikk jeg sett litt likevel....Dette var jo en fin start! Du vet sikkert at du kan redigere på innlegg du allerede har lagt ut...
Grattis' med ny blog!